OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU 

OBSAH:
    1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
    2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
    3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
    4. ZPŮSOBY PLATBY 
    5. NÁKLADY, TERMÍN A ZPŮSOB DORUČENÍ 
    6. REKLAMACE ZBOŽÍ
    7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ REKLAMACE, NÁROKY, ŽALOBY A TAKÉ PŘÍSTUP K TĚMTO POSTUPŮM
    8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
    9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ
    10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
    11. VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Internetový obchod www.skin79-sklep.pl dbá na práva spotřebitele. Spotřebitel se nemůže zříci práv, která mu jsou přiznána Zákonem o Právech Spotřebitele. Ustanovení smluv méně výhodná pro Spotřebitele, než ustanovení Ústavy o Právech spotřebitele jsou neplatná a místo nich jsou aplikována ustanovení Ústavy o Právech Spotřebitele. Proto není účelem těchto Obchodních podmínek vyloučení ani omezování jakýchkoliv práv spotřebitele, která jim právem přisluhují, a veškeré případné pochybnosti je příslušné řešit v zájmu spotřebitele.  V případě rozporu těchto Obchodních podmínek s ustanoveními výše, mají přednost tato ustanovení a mají být aplikována.


   1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ   
1.1. Internetový Obchod dostupný na internetové adrese www.skin79-sklep.pl je provozován firmou MSG TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem v Piotrkowie Trybunalskim (sídlo a korespondenční adresa: ul.   Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski) zapsaného do Rejstříku Podnikatelů Národního soudního Rejstříku pod číslem KRS 0000757463; soud, ve kterém je vedena dokumentace společnosti: Okresní Soud Łodzi-Śródmieścia v Łodzi, XX Ekonomické Oddělení Národního soudního Rejstříku s daňovým identifikačním číslem; DIČ 7712903630, IČO 381800573,BDO 000411203, adresa elektronické pošty: bok@skin79-polska.pl, tel. číslo: 48665002707.
1.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou určeny jak spotřebitelům, tak i podnikatelům, kteří užívají Internetový Obchod. Ustanovení těchto podmínek nejsou určeny k vyloučení nebo omezení jakýchkoliv práv spotřebitelů přiznaných jim ustanoveními právních předpisů – veškeré případné pochybnosti budou vysvětlovány ve prospěch spotřebitele. V případě neshody těchto podmínek s výše uvedenými ustanoveními, je dána priorita ustanovením.
1.3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s uskutečňováním ustanovení těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel služeb neboli Prodejce. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě zásad uvedených v podmínkách ochrany osobních údajů zveřejněných na stránkách Internetového Obchodu.  Politika ochrany osobních údajů stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů uživatelů Internetových Stránek a práva uživatelů v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Určuje důvody, účely a dobu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informací o používání souborů cookie a analytických nástrojů v Internetovém Obchodě. Používání Internetového Obchodu, včetně nákupu, je dobrovolné.  Obdobně je poskytnutí osobních údajů ze strany Příjemce služeb je dobrovolné, ačkoliv osobní údaje jsou nezbytné pro uzavření prodeje nebo smlouvy o poskytování objednávek  (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti Prodávajícího).
1.4. Definice pojmů:
            1.1.1. PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku, s výjimkou svátků.
            1.1.2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný v Internetovém Obchodě, který umožňuje vytvořit si Uživatelský účet.
            1.1.3. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ - Elektronická Služba, interaktivní formulář dostupný v Internetovém Obchodě, který umožňuje objednávání zboží a to zejména přidáním Produktů do elektronického košíku a stanovením podmínek Kupní Smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.
            1.1.4. KUPUJÍCÍ - (1) fyzická osoba s plnou právní způsobilostí, a v případech zahrnutých ve všeobecně platných ustanoveních také fyzická osoba s omezenou právní subjektivitou; (2) právnická osoba nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon uznává způsobilost k právním úkonům, která uzavřela nebo má v úmyslu uzavřít Kupní Smlouvu s Prodávajícím.
            1.1.5. OBČANSKÝ ZÁKONÍK – Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964. (Sbírka zákonů č 16, poz. 93, se zm.)
            1.1.6. UŽIVATELSKÝ ÚČET - Elektronická Služba, data v teleinformačním systému Poskytovatele služeb označená individuálním názvem zadaným Příjemcem služeb (přihlašovacím jménem) a heslem uvedeným , kde jsou shromažďovány údaje Příjemce služeb včetně informací o uskutečněných Objednávkách.
            1.1.7. NEWSLETTER - Elektronická Distribuční Služba poskytovaná Poskytovatelem služeb prostřednictvím elektronické pošty, která umožňuje všem Uživatelům služeb, kteří ji používají, automaticky odebírat od Poskytovatele služeb obsah dalších newsletterů obsahujících informace o Produktech, novinkách a akcích v Internetovém Obchodě.
            1.1.8. PRODUKT – movitý předmět dostupný v Internetovém obchodě, který je předmětem Kupní Smlouvy mezi Kupujícím a Prodejcem.
            1.1.9. OBCHODNÍ PODMÍNKY - podmínky tohoto Internetového Obchodu.
            1.1.10. INTERNETOVÝ OBCHOD – internetový obchod Poskytovatele služeb dostupný na: www.skin79-sklep.pl.
            1.1.11. PRODEJCE; POSKYTOVATEL SLUŽEB - společnost MSG TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem v Piotrkowie Trybunalskim (sídlo a korespondenční adresa: ul.  Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski) zapsaného do Rejstříku Podnikatelů Národního Soudního Rejstříku pod číslem KRS 0000757463; soud, ve kterém jsou je vedena dokumentace společnosti: Okresní Soud Łodzi-Śródmieścia v Łodzi, XX Ekonomické Oddělení Okresního Soudu s DIČ 7712903630, IČO 381800573,BDO 000411203, adresa elektronické pošty: bok@skin79-polska.pl, tel. číslo: 48665002707.
            1.1.12. KUPNÍ SMLOUVA - kupní smlouva o prodeji Produktu uzavřená nebo uzavíraná mezi Kupujícím a Prodejcem prostřednictvím Internetového Obchodu.
            1.1.13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronickou cestou Poskytovatelem služeb pro Příjemce služeb prostřednictvím Internetového Obchodu.
            1.1.14. PŘÍJEMCE SLUŽEB - (1) fyzická osoba s plnou právní způsobilostí, a v případech zahrnutých ve všeobecně platných ustanoveních také fyzická osoba s omezenou právní subjektivitou; (2) právnická osoba nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon uznává způsobilost k právním úkonům - k používání Elektronických Služeb.
            1.1.15. ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, PODLE ZÁKONA - ze dne 30 května 2014 týkající se práv spotřebitele (sbírka zákonů z roku 2014 bod. 827 v platném znění.)
            1,1.16. OBJEDNÁVKA – vyjádření zájmu Kupujícího předložené formou objednávkového formuláře a směrované přímo k uzavření Kupní Smlouvy s Prodejcem.
   

    2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ  
2.1. Internetový obchod nabízí tyto Elektronické Služby: Uživatelský účet, Objednávkový Formulář a Newsletter
            1.1.17. Uživatelský účet - je možné používat po splnění dvou následujících kroků ze strany Příjemce služeb - (1) vyplnění Registračního Formuláře a (2) kliknutím na tlačítko "Vytvořte si u nás účet".  Do Registračního Formuláře je nutné vypsat následující informace o Příjemci služeb: jméno a příjmení/název firmy, adresu (ulici, číslo domu/bytu, poštovní směrovací číslo, město, země), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a heslo. V případě Příjemců služeb, kteří nejsou spotřebiteli, je rovněž nutné uvést název společnosti a daňové identifikační číslo.
                1.1.17.1. Elektronická Služba Uživatelského účtu je poskytována zdarma po dobu neurčitou. Příjemce služeb má možnost kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu odstranit Uživatelský účet (rezignaci z Uživatelského účtu) a to odesláním žádosti Poskytovateli služeb, zejména prostřednictvím prostřednictvím elektronické pošty na adresu: bok@skin79-polska.pl, nebo písemně na adresu: ul.  Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski.
            1.1.18. Objednávkový Formulář – používání Objednávkového Formuláře začíná v momentu, kdy Kupující vloží první Produkt do elektronického nákupního košíku v Internetovém Obchodě.  Vytvořit objednávku může Kupující po splnění dvou kroků - (1) po vyplnění Objednávkového Formuláře a (2) kliknutím na stránce Internetového obchodu na tlačítko "Odeslat objednávku a přejít k platbě" - do tohoto momentu je možné ještě upravit doručovací a fakturační údaje (pro změnu těchto údajů je nutné se řídit se pokyny uvedenými v Internetovém Obchodě).  Podmínkou platnosti elektronického Objednávkového Formuláře je, že Kupující vyplní či sdělí veškeré formuláře předepsaných údajů a náležitostí, zejména: jméno a příjmení/název firmy, doručovací adresu (ulice, číslo domu/bytu, poštovní směrovací číslo, město, země), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a údajů týkajících se Kupní Smlouvy: Produkt/produkty, počet produktů, místo a způsob doručení a způsob platby.  V případě Kupujících, kteří nejsou spotřebiteli, není nutné vyplnit název firmy a daňové identifikační číslo.
                1.1.18.1. Elektronická Služba Objednávkového Formuláře je poskytována zdarma, jednorázově, a je ukončena v okamžiku učinění Objednávky jeho prostřednictvím, nebo v okamžiku ukončení Objednávky prostřednictvím Příjemce služeb.
            1.1.19. Newsletter - odběr newsletteru je možné uskutečnit klinutím na záložku „Newsletter“, která je viditelná na stránkách Internetového Obchodu, poté stačí zadat e-mail, na který má být Newsletter odesílán a nakonec kliknutím na tlačítka „Přihlásit se“. K odběru Newsletteru se můžete také přihlásit zaškrtnutím příslušného pole během registrace Uživatelského účtu – s momentem vytvoření Uživatelského účtu je Příjemce služeb zapsán k odběru Newsletteru.
                1.1.19.1. Elektronická Služba Uživatelského účtu je poskytována zdarma po dobu neurčitou. Příjemce služeb má možnost kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu, se ze služby Newsletteru odhlásit (rezignovat z Newsletteru) stačí odeslat žádost poskytovateli služeb, zejména prostřednictvím elektronické pošty na adresu: bok@skin79-polska.pl, nebo písemně na adresu: ul.  Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski.
2.2. Technické požadavky nezbytné pro práci s ICT systémem používané Poskytovatelem služeb: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k e-mailu; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verzi 10.0 a vyšší, Opera ve verzi 12.0 a vyšší, Google Chrome ve verzi 23.0. a vyšší, Safari ve verzi 5 a vyšší, Microsoft Edge ve verzi 25.10586.0.0 a vyšší; (4) zapnutí v prohlížeči možnost ukládat soubory Cookies a také službu Javascript.
2.3. Příjemce služeb je povinen používat Internetový Obchod v souladu se  zákonem a dobrými zvyky, dodržujíc osobní práva a autorská práva materiálního a duševního vlastnictví třetích stran. Příjemce služeb má povinnost uvádět údaje v souladu se skutečností. Příjemce služeb není oprávněn ke sdílení informací nelegálního obsahu.
2.4. Reklamační řízení týkající se Elektronických Služeb:
            1.1.20. Reklamace související s poskytováním Elektronických Služeb ze strany Poskytovatele služeb a jiné stížnosti související s provozováním Internetového Obchodu (s výjimkou postupů pro reklamaci výrobku, který je uveden v bodě  6 a 7 těchto Obchodních podmínek) Příjemce služeb je může odeslat například:
                písemně na adresu:  Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski;
                1.1.20.2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: bok@skin79-polska.pl.
            1.1.21. Příjemce služeb se doporučuje uvést v popisu reklamace  následující informace: (1) informace a okolnosti vztahující se k tématu reklamace, zejména druh a datum nesrovnalosti; (2) podmínky Příjemce služeb; a (3) kontaktní údaje Příjemce služeb, který reklamaci vyřizuje - to usnadní a urychlí řešení reklamace.  Požadavky uvedené výše mají pouze charakter doporučení a nemají vliv na efektivitu reklamace podaných bez dodaného popisu reklamace
            1.1.22. Odpověď na reklamace Poskytovatele služeb se uskuteční okamžitě, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.


   3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY    
3.1. Uzavření Kupní Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím stanoví předložení dohody pomocí Objednávkového Formuláře v Internetovém Obchodě v souladu s odstavcem 2.1.2 2.1.2 Obchodních podmínek.
3.2. Ceny Produktů jsou uvedeny na stránkách Internetového obchodu a to v polských zlotých včetně DPH O celkové ceně včetně DPH Produktu, který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech za dodání (včetně poplatků za dopravu, dodání a poštovní služby) a o dalších nákladech, a v případě neurčitosti výše těchto poplatků – o povinnosti jejich úhrady, je Kupující informován v Internetovém Obchodě během objednávky a také ve chvíli, kdy se Kupující zaváže Kupní Smlouvou
3.3. Postup uzavření Kupní Smlouvy v Internetovém Obchodě pomocí Objednávkového Formuláře
            1.1.23. Uzavření Kupní Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím proběhne po předložení již vytvořené Objednávky ze strany Kupujícího v Internetovém Obchodě v souladu s odst. 2.1.2 Obchodních podmínek.
            1.1.24. Po vytvoření Objednávky je Prodávající povinen neprodleně potvrdit její přijetí a současně dát souhlas k její realizaci. Potvrzení přijetí Objednávky a její zpracování je podmíněno odesláním e-mailu na adresu elektronické pošty zadanou během Objednávky, který bude odeslán Prodejcem a bude obsahovat minimálně osvědčení o přijetí Objednávky a její počáteční realizaci a také potvrzení Objednávky Prodejcem.  Po obdržení výše uvedených informací na e-mailovou adresu bude uzavřena Kupní Smlouva mezi Kupujícím a Prodejcem.
3.4. Uložení, zabezpečení, a poskytnutí Kupujícímu obsah uzavřené Kupní Smlouvy je prováděno prostřednictvím (1) poskytnutí těchto Obchodních podmínek na Internetovém Obchodu, (2) zaslání Kupujícímu e-mailové zprávy uvedené v bodě   3.3.2. Obchodních podmínek. Obsah Kupní Smlouvy je dále uchován a zabezpečen v informačním systému Internetového Obchodu Prodejce.


   4. ZPŮSOBY PLATBY   
4.1. Prodejce nabízí Kupujícímu následující způsoby platby vyplývající z Kupní Smlouvy:
            1.1.25. Platbu na dobírku.
            1.1.26. Platbu bankovním převodem na účet Prodejce.
            1.1.27. Elektronická platbu nebo platbu kreditní/debetní kartou prostřednictvím Dotpay.pl  PayPal.com - aktuální způsoby platby jsou uvedeny na webových stránkách Internetového Obchodu v záložce informace o platebních metodách a na webových stránkách http://www.dotpay.pl a https://www.paypal.com/pl 
                   1.1.27.1. Vypořádání transakcí z elektronických plateb a platebních karet se provádí v souladu s výběrem Kupujícího prostřednictvím platebních portálů Dotpay.pl nebo PayPal.com. Elektronické platby a platby prostřednictvím karet zajišťují:
                    1.1.27.1.1. Dotpay.pl – DOTPAY sp. z o.o. se sídlem Krakowie ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, zapsaná do Rejstříku Podnikatelů Národního Soudního Rejstříku pod číslem KRS 0000700791 Okresním Soudem Krakow - Śródmieście w Krakowie, XI Ekonomické Oddělení, DIČ 6342661860 a také IČO 240770255, se základním kapitálem 4.000.000,00 złotych zaplaceným v plné výši.
                    1.1.27.1.2. PayPal.com – společnost PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. podlaží 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
            1.1.28. Elektronické platby, platební kartou, Blikem v rámci služby imoje, službu provozuje ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, zapsaná do Rejstříku Podnikatelů u Okresním Soudem Katowice - Wschód VIII Ekonomické Oddělení Národního Soudního Rejstříku pod číslem KRS 0000005459, se základním kapitálem 130.100.000,00 zł zaplaceným v plné výši, DIČ: 634-013-54-75, IČO: 271514909. Služba odložení platby „Koupit s Twisto” v rámci služby imoje je poskytována společností Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, se sídlem ve Warszawie ul. Puławska 2, PSČ: 02-566 Warszawa, zapsaná v Národním Soudním rejstříku vedeném u Okresního Soudu hlavního města  Warszawy ve Warszawie, XIII Ekonomické Oddělení Národního Soudního Rejstříku pod číslem KRS: 0000689624, DIČ: 9512442875, IČO: 367977970, se základním kapitálem v hodnotě 1.000.000 zł.
4.2. Termín plateb:
            1.1.29. Zvolením platby v hotovosti během osobního odběru, platby převodem, elektronicky nebo platby kreditní kartou je Zákazník povinen provést platbu do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy byla uzavřena dohoda o prodeji.
            1.1.30. V případě, že si Kupující vybere způsob platby na dobírku, je povinen zaplatit za službu dobírky při převzetí zboží.
            1.1.31. V případě, že si Kupující vybere způsob platby „Koupit s Twisto“, je povinen zaplatit za službu společnosti Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, se sídlem ve Warszawie, do 21 kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní Smlouvy, v souladu s Obchodními podmínkami „Koupit s Twisto. “


   5. NÁKLADY, TERMÍN A ZPŮSOB DORUČENÍ ZBOŽÍ   
5.1. Doručení Produktu Kupujícímu zpoplatněno, pokud Kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na doručení Produktu (včetně poplatků za dopravu, dodání a kurýrní služby), jsou uvedeny na stránkách Internetového Obchodu v záložce informace týkající se dopravy a také během realizace Objednávky, kdy Objednávající souhlasí s podmínkami Kupní smlouvy.
5.2. Prodejce nabízí Kupujícímu následující způsoby doručení Produktu:
            1.1.32. Standardní kurýrní službou, na dobírku.
            1.1.33. Balíkem do balíkovny
5.3 Kupující obdrží Produkt od momentu uzavření Kupní Smlouvy do 7 Pracovních Dnů, pokud není v popisu Produktu nebo v procesu tvoření Objednávky uvedená kratší doba.  V případě Produktů s různými termíny doručení, je termínem doručení nejdelší uvedený termín, který nesmí ale přesáhnout 7 dní.  Termín doručení Produktu Kupujícímu by měl být počítán takto:
            1.1.34. Pokud Kupující zvolí způsob platby převodem, elektronickou platbu či platbu platební kartou – je termín doručení Produktu počítán od momentu zaznamenání převodu částky na účet Prodávajícího.
            1.1.35. Pokud Kupující zvolil způsob platby na dobírku – je stanovena doba od uzavření Kupní Smlouvy.
            1.1.36. Pokud Kupující zvolil způsob platby pomocí „Koupit z Twisto” – je stanovena doba od uzavření Kupní Smlouvy.
 
   6. REKLAMACE ZBOŽÍ  - stáhnout formulář   
6.1. Základ a rozsah zodpovědnosti Prodejce vůči Kupujícímu, pokud má prodaný Produkt fyzickou či právní vadu (záruční list), se řídí obecně platnými zákony, zejména pak Občanským Zákoníkem (čl.556-557 Občanského Zákoníku)
6,2. Prodejce je povinen poskytnout Kupujícímu Produkt bez vad.  Podrobné informace týkající se zodpovědnosti Prodejce za závadu na výrobku a práva Kupujícího jsou stanoveny v Internetovém Obchodě v záložce týkající se reklamacehttps://skin79-sklep.pl/reklamacja_towaru.
6,3. Reklamace může Kupující podat například:
            1.1.37. písemně na adresu: ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski;
                1.1. 38. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: bok@skin79-polska.pl.
6,4. Kupujícímu se doporučuje uvést v popisu reklamace následující informace: (1) informace a okolnosti vztahující se k tématu reklamace, podrobnosti o vadě a datum výskytu vady; (2) požadovaný způsob, jak produkt přivést k souladu se Kupní Smlouvou, potvrzení o snížení ceny nebo odstoupení od Kupní Smlouvy; a (3) kontaktní údaje pro usnadnění a urychlení procesu reklamace.  Požadavky uvedené výše mají pouze charakter doporučení a nemají vliv na efektivitu reklamace podaných bez dodaného popisu reklamace
6.5. Prodávající je povinen se stížností Kupujícího zabývat okamžitě, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od jejího podání.  Pokud Kupující, který je spotřebitelem, požádal o výměnu věci nebo o odstranění vady popřípadě předložil prohlášení o snížení ceny a stanovil cenu o kterou má být cena snížena, a prodávající na tuto žádost neodpověděl do 14 kalendářních dnů, má se za to, že tato žádost byla uznána za oprávněnou.
6.6. Kupující, který uplatňuje práva vyplývající ze záruky, je povinen doručit vadný Produkt na následující adresu: ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski. V případě Kupujícího, který je spotřebitelem, nese náklady za doručení produktu Prodávající, v případě Kupujícího, který není spotřebitelem, nese náklady za doručení Kupující. Pokud by však s ohledem na typ vady, druh výrobku nebo způsob jeho montáže byl převoz Produktu nemožný nebo nadměrně obtížný, bude Kupující požádán, aby po domluvě termínu, předložil Prodejci produkt na místě, na kterém se přávě nachází.


   7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ REKLAMACE, NÁROKY, ŽALOBY A TAKÉ PŘÍSTUP K TĚMTO POSTUPŮM    
7.1. Podrobné informace týkajících se možnosti využívání ze strany Kupujícího, který je zároveň spotřebitelem mimosoudních způsobů řešení reklamací a domáhání se práv k přístupu k těmto postupům, jsou k dispozici na internetové stránce Úřad pro Hospodářskou Soutěž a Ochranu Spotřebitele na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. U Vedoucího Úřadu pro Hospodářskou Soutěž a Ochranu Spotřebitele je rovněž Kontaktní (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo písemná adresa: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.),jejhož úkolem je mimo jiné poskytovat pomoc spotřebitelům ve věcech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
7.3. Spotřebitel má k dispozici následující možnosti mimosoudních řešení reklamací a domáhání se práv: (1) Kupující má právo podat žádost o trvalé arbitrážní soudy pro spotřebitele (více informací na: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) žádost o mimosoudní řešení sporů u krajského inspektora obchodní Inspekce (více informací na internetových stránkách příslušné inspekce pro místo podnikání Prodávajícím); a (3) pomoc veřejného ochránce práv nebo společenskou organizaci, do jejíž statutárních úkolů patří ochrana spotřebitele (mimo jiné Spotřebitelská Federace, Asociace Polských Spotřebitelů). Poradenství je mimo jiné poskytováno e-mailovou cestou, a to na adrese tips@dlakonsumentow.pl a rovněž na zákaznické infolince 801 440 220 (infolinka funguje v pracovních dnech od 8:00 do 18:00, poplatek za připojení podle tarifu operátora).
7.4. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je dostupná rovněž platforma pro řešení sporů on-line mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a mnohojazyčný web s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní urovnání sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících ze smlouvy o online prodeji nebo smluv o poskytování služeb (více informací na internetových stránkách samotné platformy nebo na internetových stránkách Úřadu pro Hospodářskou Soutěž a Ochranu Spotřebitele).: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php)


   8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - stáhnout formulář   
8.1. Kupující, který je zároveň spotřebitelem a uzavřel Kupní smlouvu na dálku, od ní může odstoupit bez udání důvodů, pokud prohlášení písemně učiní nejpozději do 14 dnů, s výjimkou popsanou v bodě. 8.8 Obchodních podmínek. Pro dokončení odstoupení stačí odeslat formulář před vypršením termínu.  Formulář pro odstoupení od smlouvy lze zaslat např: 
            1.1.37. písemně na adresu: ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski;
                1.1. 40. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: bok@skin79-polska.pl.
8.2. Vzor tohoto formuláře je obsažen v příloze č. 2 k Zákonu o Právech Spotřebitele, a je k dispozici v bodě. 11 Obchodních podmínek v Internetovém Obchodě v záložce týkající se odstoupení od smlouvy Spotřebitel může použít vzorový formulář, ale není to povinné.
8.3. Termín odstoupení od smlouvy začíná:
            1.1.41. Pro objednávky realizované Prodávajícím, kdy Prodávající Produkt poskytuje, je povinen převést jeho vlastnictví (např. Kupní smlouva)- z vlastnictví Produktu Spotřebitelem nebo ním označenou třetí osobou jinou, než je dopravce a v případě smlouvy, která:  (1) obsahuje více Produktů, které jsou dodávány odděleně, v částech nebo v součástkách - od převzetí poslední části Produktu, nebo (2) spočívá v pravidelném dodání Produktů po stanovenou dobu - od nabytí prvního z Produktů;  
            1.1.42. pro jiné smlouvy – od data uzavření smlouvy.                     
8.4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku je tato smlouva považována za neplatnou.
8.5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od obdržení formuláře spotřebitele odstoupit od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny ním provedené platby, zahrnujíc dopravu (bez dodatečných nákladů vyplývajících z výběru způsobu dopravy jiného než nejlevnějšího dostupného v Internetovém Obchodě).    Prodávající vrátí platbu pomocí stejného způsobu platby, který použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nezažádá o jiný způsob vrácení, který není závazný a nestanoví pro něj žádné náklady.  Pokud Prodávající nenavrhl osobní odběr produktu zpět, může zadržet úhradu, kterou obdržel od spotřebitele od přijetí produktu zpět nebo od obdržení od spotřebitele potvrzení od odeslání produktu a to v závislosti na tom, v jakém pořadí budou tyto činnosti vykonány.
8.6. Spotřebitel je povinen okamžitě, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od data, kdy zrušil smlouvu, vrátit prodávajícímu Produkt nebo jej osobě předat osobě oprávněné prodávajícím zboží přijímat, pokud Prodávající nenavrhl vyzvednutí Produktu osobně.  Pro dodržení lhůty stačí odeslat Produkt před uplynutím lhůty.  Spotřebitel může vrátit Produkt na adresu: Olzalogistic - Skin 79, Karvinska 1897, 737 01 Český Těšín
8.7. Spotřebitel je zodpovědný za snížení hodnoty v důsledku použití Produktu nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění závad, charakteristiky a fungování Produktu.
8.8. Případné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které hradí spotřebitel:
            1.1.43. Pokud spotřebitel zvolil způsob dodání Produktu jiný než obyčejný nejlevnější způsob dopravy, který je k dispozici v Internetovém Obchodě, potom Prodávající není povinen uhradit spotřebitelovy dodatečné náklady spojené s tímto způsobem přepravy.
            1.1.44. Spotřebitel je povinen uhradit bezprostřední náklady vrácení Produktu.
            1.1.45. V případě, že je Produkt službou, jejíž realizace – na výslovnou žádost spotřebitele – začala před předložením žádosti o zrušení smlouvy, má spotřebitel, který odstupuje od smlouvy po nahlášení této žádosti povinnost uhradit za realizaci do momentu odstoupení od smlouvy.  Výše platby se vypočte v poměru k rozsahu splnění závazků, včetně smluvně sjednané ceny nebo odměny.  V případě, že je cena nebo odměna příliš vysoká, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota splněného požadavku.
8.9. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku není poskytnuto spotřebitelům v případě uzavřených smluv:
            1.1.46. 1)o poskytování služeb v případě, že Prodávající vykonal službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován před zahájením služby, že po její splnění ztratí právo na odstoupení od smlouvy; (2), v nichž cena nebo odměna závisí na kolísání cen na finančním trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu, a které se může objevit ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3), jejichž předmětem je ještě nevyráběný Produkt vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4), kde předmětem je rychlé se kazící Produkt, nebo Produkt s krátkou trvanlivostí; (5), jejichž předmětem je Produkt v uzavřených, zapečetěných obalech, který po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl Produkt rozbalen až po doručení; (6), jejichž předmětem jsou Produkty, které jsou po doručení, vzhledem k jejich povaze, neoddělitelně spojeny s jinými předměty; (7), jejichž předmětem jsou alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodávka může proběhnout až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na kolísání cen na trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu; (8), v nichž spotřebitel výslovně požadoval, aby se prodávající dostavil osobně, aby provedl nezbytné opravy nebo údržby; Poskytne-li prodávající služby jiné, než ty, které spotřebitel požadoval nebo poskytuje díly jiné, než ty nezbytné k opravě nebo údržbě Produktu doplňkové služby, právo odstoupení má spotřebitel i v rámci dalších služeb nebo Produktů; (9), jejichž předmětem je poskytování zvukových či obrazových záznamů nebo počítačových programů dodávaných v uzavřeném obalu, pokud byl obal otevřen až po doručení; (10) o dodávání novin, časopisů nebo periodik, s výjimkou smluv o předplatném; (11) uzavřených ve veřejné dražbě; (12) o poskytování ubytování k jiným než obytným účelům, přepravy zboží, pronájmu auta, stravování, služeb týkajících se organizací volného času, služeb spojených se zábavnou, sportovní nebo kulturní událostí v případě, že v dohodě byl označený den nebo lhůta plnění; (13) o dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co Prodejce informoval spotřebitele o ztrátě práva k odstoupení od smlouvy.


   9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIAKTELŮ   
9.1. Tato část Obchodních podmínek a ustanovení v ní obsažených se vztahují pouze na Kupující a Příjemce služeb, kteří nejsou spotřebiteli.
9.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní Smlouvy uzavřené s Kupujícím, který není spotřebitelem v termínu 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření.  Odstoupení od Kupní Smlouvy v tomto případě může nastat bezdůvodně a vůči Prodávajícímu se nebudou vztahovat žádné nároky.
9.3. V případě, že Kupující není spotřebitel, tak má Prodávající právo omezit dostupné způsoby platby, zahrnujíc vyžádanou platbu předem (zcela nebo zčásti), bez ohledu na zvolenou platbu Kupujícího či skutečnost uzavření Kupní Smlouvy.
9.4. S momentem vydání Produktu prodávajícímu dopravci, je veškerá zodpovědnost za zátěže spojené s výrobkem a riziko náhodné ztráty nebo poškození Produktu přenesená na Kupujícího.  Prodejce v tomto případě nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, škody vzniklé od předání Produktu během jeho převozu či za zpoždění zásilky
9.5. Pokud je Produkt zaslán Kupujícímu prostřednictvím dopravce, je Kupující, který není spotřebitelem je povinen zkontrolovat zásilku včas, a to způsobem vhodným k zásilkám tohoto druhu. Pokud zjistí, že během přepravy došlo ke ztrátě nebo poškození Produktu, je povinen provést veškeré akce potřebné k určení odpovědnosti dopravce.
9.6. V souladu s článkem. 558 § 1 Občanského zákona je soudní odpovědnost Prodávajícího v rámci záruky produktu ke Kupujícímu, který není spotřebitelem vyloučena.
9.7. V případě, že Příjemce služeb není spotřebitelem, může Poskytovatel Služeb zrušit smlouvu o poskytování Elektronických Služeb s okamžitou platností a to bez uvedení důvodů pouhým zasláním odpovídajícího osvědčení.
9.8. Odpovědnost Poskytovatele služeb/Prodejce ve vztahu ke Příjemci služeb/Kupujícímu, který není spotřebitelem, bez ohledu na jeho právní základ, je omezena - a to jak v jednom nároku, jakož i ve veškerých nárocích dohromady – do výše zaplacené částky a také nákladů na přepravu ze smlouvy o prodeji ne víc, než je částka tisíc zlotých.  Poskytovatel služeb/Prodejce ručí ve vztahu ke Příjemci služeb/Kupujícímu, který je spotřebitelem nejen pro typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy, a nenese odpovědnost za ušlý zisk ve vztahu ke Příjemci služeb/Kupujícímu, který není spotřebitelem.
9.9. Jakýkoliv spor vzniklý mezi Prodejcem/Poskytovatelem služeb a Kupujícím/Příjemcem služby, musí být předložen příslušnému soudu, který se nachází v blízkosti sídla Prodejce služeb/Poskytovatele služeb.


   10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   
10.1. Smlouvy uzavřené Internetovým Obchodem jsou uzavírané v polštině
10.2. Změna Obchodních podmínek:
            1.1.47. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na případné změny v pravidlech z důležitých důvodů, jakými jsou: změny zákona; změny v režimech platby a dodání - do té míry, do které by tyto změny měly vliv na ustanovené Obchodní podmínky.
            1.1.48. V případě uzavření smlouvy na základě těchto předpisů (např. poskytování Elektronických Služeb. - Účet) se zákazník zavazuje ke změně pravidel, v případě, že byly uchovány požadavky uvedené v čl. 384 a 384 [1] Občanského Zákoníku, byl Příjemce služeb řádně informován o změnách a neodstoupil od smlouvy do 14 dnů ode dne oznámení.  V případě, že by změna Obchodních podmínek vyústila v zavedení jakýchkoliv nových poplatků, má Příjemce služeb právo odstoupit od smlouvy.
            1.1.49. V případě uzavření na základě těchto Obchodních podmínek smlouvy jiné povahy, než jsou smluvní (např. Kupní smlouva) se změny Obchodních podmínek nesmí v žádném případě dotýkat práva Příjemců služeb/Kupujících, kteří jsou spotřebiteli před vstupem do platnosti změn Obchodních podmínek, zejména změny Obchodních podmínek, které nebudou mít vliv na už uzavřené Objednávky, realizované nebo prováděné podle Kupní smlouvy.
10.3. Ve věcech, na které se tyto Obchodní podmínky nevztahují, se uplatňují pravidla podle polských zákonů, zejména pak: Občanský Zákoník; Zákon o elektronických službách ze dne 18. července 2002. (Sbírka zákonů č 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů.).; Zákon o ochraně práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem ze dne 2. března 2000 (Sbírka zákonů č 22, položka 271, ve znění pozdějších předpisů.).; Zákon o konkrétních podmínkách prodeje spotřebního zboží a o změně Občanského Zákoníku 27. července 2002. (Sbírka zákonů č 141, položka. 1176, ve znění pozdějších předpisů.) pro Kupní Smlouvy uzavřené od 25. prosince 2014 s Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli – ustanovení Zákona o Právech Spotřebitelů; a další příslušná ustanovení obecně platného práva.


   11.  VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY    
(PŘÍLOHA Č. 2 K ZÁKONU O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ)
Vzorový formulář odstoupení od smlouvy 
(Tento formulář je nutné vyplnit a odeslat pouze v případě odstoupení od smlouvy)
–    Příjemce:
MSG TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski
skin79-sklep.pl
bok@skin79-polska.pl
–    Já/My(*) oznamuji/oznamujeme tímto, že (*) odstupuji/odstupujeme od Kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) smlouvy o dodání následujícího zboží(*) smlouvy o dílo spočívající v provedení následujícího(*)/o poskytnutí následující služby(*)
–    Datum uzavření smlouvy(*)/odebrání(*)
–    Jméno a příjmení spotřebitele(-ů)
–    Adresa spotřebitele(-ů)
–    Podpis spotřebitele(-ů) (pouze pokud je formulář zaslán v tištěné podobě)
–    Datum
(*) Nehodící se škrtněte.